Zend 2003120702119597228xù ں2 حZ½oE_ظF2¾.سD²خV(’³gِs–àXB¤Hگ@Bءë»ُyةق»{vŒHEO”"‘PhR ÷n(âے‚.$½HT¸‚7û1;3;·wAD±­غ™‌y_َ{؟÷و à؛‌خ ïlت6mDگ‰,-حüm¼f}@ڑïŒ(NP«EA ]'طFN)qµ#z؟،#L°…فtAPû½vكK:{ Œ,„(&Aو(¸ؤ#؟xag,ـہ†©[q-ƒہ‎X7ôKط%2°¸ù_~«=Z°-¶Md‹rيxLكm`âêژه س¤ô'ubذنB cC· ¤jس³yc؛ح¸ cbJاH؛]غ$Arطîْ錱لe¢;Fھ"ىŒع‰×ˆC,غرiضw5¶&lˆ ا±AگŒٍ†Aاؤù‚ط$.‚U‌4‡ïژ‌$ع‏ف N`Uغئژa#8ثsYU رpٌcEhژ¯nى “a×;\يچéCوقG¬~ہi¹¸بû‏j‏©¬1Œr°+px¼.¼û¾<|U‏³ّؤa!…کôس-ٌ]]ûL\»%ڈ¯}#Œ[ٍâ:·¸™k³,!)&X7:جے%f{–†#ê‰کMRƒ?·  ˆآXش—،„ء‰ôدK¤ çظژ«\逴Œû‹گ¸¶dOî©ش¥‡dٌ@kےn6شœط1@ع¥|Sظhهيجئf)àزخچ–چ=W6حêظ“3ه"Dëxa¸مuîd£7¤ثّ{ق ْpT2dأïح$¾ز‌pnأ6¯ء½iىد¤ءإWزàl& خfpہ»سؤےQصژVHشy¨ThجoçتىىP`kَ&ڑA‌‎ظriڑFد_Q£'ےB£×ٍS»H‹Jْ÷u“ن:¦YâR´(€َ¤¦ï‌TDت\à©گ‎¶¸?”jâ ‎ ‰uڑ0°1ح:؛"ëم0$م*9دئ``ز³› 4³,)1‌(ت<°× Œ"‎1p؟ˆ0¥T/–UMZ–F–َrRhز£7 ‡çہك† lF‘ن–‹ئ ï×#¹2¢DJًeپqثY&X`–¤Yl®€uƒKqyّJé/ڈبىسH%6-.Lد™ط¸*ِ‹©bR#v…|!ط4”‡›uykoأ‘<|[>ھ£ڈإw-يٍھk_قےTœbk—؟“ku¬‡.c¸â”[ٹ‌°8هe9RA'uqئ;م~~œح9b‍4ھ‍|¦è.>üVIW²0>^ (°•:ككe‘§‘‡m ÷zUٌ،W?؟يµ¾F-wûت›«q êًXVP¯AN¾ْ(¤ض• ip ù;ر_TةdY.×e2/ٍzے¦ —كمePlM=q‚ؤ–ˆْœQfPپ9ؤب‏كگ،آءه‹اLp–ر,نê„”SNëج’ى¯ھٌ=‍0+ڑ•èaù5»=H£اشMnث`0«آœبl¬(' ~(œ‌B>يض lû*Xضڑh¯gù•†t2‘ؤيƒأ888ىح†ة Kظ°/ùUىaB¶÷آط¦|/6ثNd 5}ؤlhq5‡‎ez°ظŒM‡‹§َ:3ں‹,@>’§آ0=g¬R%إ¢r—+"%ف[__د‍ü®ذ¹¦ءépT§أ– نTم’÷إë5Yتtى©xا±ہ;étB&Rک`R‡cQہ•s#rNّYY3ں%Nگسح–|آùآuT“ .ض¤‚‏وGâdeڑp8ïظˆOôu¨s.ئ×çl¶ح| d؟¢خE·*¢W³1t‌p¯oجRrc‍ .¨a—-c ً؟7„ْHçيہ_²M°CMِ{ب´µ+عق!ـàâ¼ëً‎،y‚ّرجgµ›USپ'—;‡§Rآ·µصچ®ù»~Dé‏عj0›MF^²÷_عن‰´ٹ¨X"~?ƒfن±ر—ش! سھ% wv‡مA—Q‡‰m—ûj®Wح(Gj.—§„y‹ت خ‰g3ُأâYْa±؛خFع8ِs¯f®Tج‹¹ x*2.Wc×،wù›!¬ؤ2ڑ+‰ُüd³ظق ½ء‌وu†:ü ث¼¥OT‹پgéحëذوL\&Vآ@ء‚œRebu¹)¶خه^-ùي~>Gh!”„KQ›Y•ً.{رّ=RâNِa«آعھ-oa±مڑإd .ِض…eJذu&ƒnْEfسVZf*ه{ٌh5g•-P"،z؟× ¢v?ˆ;ظجs²ق‚9+qشظl tٍKeغ¶¶‘أؤz/طm®x!„rseم:‎^@'ôâx³™Ohوƒأج­پ×÷7³rؤ;هو eؤ»عe¯?؛وظT‍²ےë üc6جّéU%ق®‘x{ھؤG5دe1—قO¥%؛ذآژcک®چ-’ِةہة´O†ˆaSnjشهKط1°«[ôk1®½½4–Z±uY)ےJْ£†ژˆمع¦‹ˆ–5Cَ'62PzM×ِ½`گ]ئµl‹8أô«چp4زحM—膑,9 ‎}/j´\فu غ…*ے$£ة2 منتديات ينبع الصناعية - *·~-.¸¸,.-~*خبرينـــــا عن ســر جـــــــمالك*·~-.¸¸,.-~*
منتديات ينبع الصناعية

منتديات ينبع الصناعية (http://www.yanbu1.com/vb/index.php)
-   ديوانية الاسرة (http://www.yanbu1.com/vb/forumdisplay.php?f=42)
-   -   *·~-.¸¸,.-~*خبرينـــــا عن ســر جـــــــمالك*·~-.¸¸,.-~* (http://www.yanbu1.com/vb/showthread.php?t=49659)

الأسطوره2006 06-03-2010 02:59 PM

*·~-.¸¸,.-~*خبرينـــــا عن ســر جـــــــمالك*·~-.¸¸,.-~*
 http://dc01.arabsh.com/i/00056/ppkcjymd4f5f.gif

http://dc01.arabsh.com/i/00061/jd0yxqk3u19e.gif

http://dc08.arabsh.com/i/01075/op0ft6grsidw.gif

http://dc09.arabsh.com/i/01241/ko94hybou8hq.gif

ســـر جمالــكــ ؟؟

الموضوع: راح نطرح مجموعه من الأسئله عن سرجمالك .. والعضوه اللي ترد تطلعنا على ما يميزها في ذوقها من عالم الجمال..

وبعد الأجابة عن الأسئله المطروحه ممكن ترشح عضوه تجيب عن الأسئله ماراح نخليها اجباري لأني أخاف مايكون في تفاعل بس اذا حابه

ترشحي أحد الأعضاء نو بروبلم ...,

وهذي الأسئله

حدثينا عن نفسك ؟


1/ هل تتبعين الموضه في أثناء تبضعكِ حتى وأن لم يناسب ذوقكِ العام ؟؟


2/ هل تحبين الألوان الصارخه أم الهادئه في الميك أب للمناسبــــات ؟؟

.
3/ ماهي الماركة المفضله لديكِ في شراء الميك أب ؟؟


4/ ماهي الألوان المفضله لديكِ أثناء أنتقاء الملابس ؟؟


5/ هل مسئلة تنسيق " الملابس .. والحذاء .. والحقيبه .. والأكسسورات " من حيث اللون والطراز مهم لديكِ ( بشكل كبير .. ليس دائماً .. لا تهتمي بذلك )؟؟


6/ مالذي يجذبكِ أكثر فيـ الملابس والحقائب و الحذاء هل الشكل (( الديزاين )) أم السعر ؟؟


7/ مانوع الكريم الذي تستخدميه لبشرتك ؟؟


8/ أثناء خياطة فستان لمناسبه 00 تتركِين الأمر للمصمم أو المصممه بحيث يختار الموديل المناسب للقماش ؟؟

9/ ماهي قصة الشعر التي تعجبكِ 00 وماهي قصة شعركِ الحاليه ؟؟


10/ هل تعتني بشعركِ بإستخدام زيوت خاصة أو غيرها وماهي ؟؟


11/ هل ترغبين في تغيير لون شعرك بين الحين والأخر ؟؟ وماهو لون الصبغه المفضل ؟؟
وماهو لون شعرك الحالي ؟؟


12/ هل تميلي الى الشعر المموج أم الشعر الأنسيابي في تسريحه ؟؟


13/ هل يهمكِ في المناسبات أن تكوني ملكة الحفل وتذهلي الحضور بـ أناقتكِ وجمالك ؟؟


14/ ما هو نوع المجوهرات او الاكسسوار الذي لا تستغنين عنه في كل مناسبه؟؟


15/ماهو عطرك المفضل؟؟


16/من هو مصممك المفضل؟؟


17/هل تفضلين الملابس الرسميه او السبورت؟؟


18/ماهي صفات المرأة العربيه بنظرك؟؟


19/هل انتى شخصيه مرتبه؟؟


20/ماذا تفضلين المستحضرات التجميليه ام المواد الطبيعيه للبشرة؟؟


21/من هي الشخصية المشهوره التي تجذبك أناقتها ؟


22/ ممـكن تحطين لنا أي فستان أو تايور أو ... حسب ذوقـــك .. من أي موقـــع ..
المهم يكون مناسب لك ولذوقـك .. !!


مع تمنياتي لكم بالأستمتاع والأستفادة من كل عضوة ..باحت بسر جمــآلها..,اتمنى التفاعل من الجميع..دمتم بود
الأسطوره

:wub:
http://dc01.arabsh.com/i/00052/ki1hyasx1gk7.gif


الأسطوره2006 08-03-2010 09:59 AM

ايش صعبه الأسئله ولا وحده بدأت ؟؟؟!!!!!!!!!!

Rofe 12-03-2010 03:32 AM

حدثينا عن نفسك ؟


1/ هل تتبعين الموضه في أثناء تبضعكِ حتى وأن لم يناسب ذوقكِ العام ؟؟

يس بس مو اي حاجه

لآزم تناسبني


2/ هل تحبين الألوان الصارخه أم الهادئه في الميك أب للمناسبــــات ؟؟

الهــادئه .
3/ ماهي الماركة المفضله لديكِ في شراء الميك أب ؟؟

ع حسب كل ماركه وفيها شي حلوو

بس الآغلب اخذهآ من ديور و مكياجي ..4/ ماهي الألوان المفضله لديكِ أثناء أنتقاء الملابس ؟؟

الآلوان الفاتحه والبنفسجي

5/ هل مسئلة تنسيق " الملابس .. والحذاء .. والحقيبه .. والأكسسورات " من حيث اللون والطراز مهم لديكِ ( بشكل كبير .. ليس دائماً .. لا تهتمي بذلك )؟؟اكيد

اجل احط اخضر مع منقط مع ترتر هههههه -))6/ مالذي يجذبكِ أكثر فيـ الملابس والحقائب و الحذاء هل الشكل (( الديزاين )) أم السعر ؟؟

الديزاين


7/ مانوع الكريم الذي تستخدميه لبشرتك ؟؟

اولآي بالتوت البري وكريم فيتامين من بودي شوب


8/ أثناء خياطة فستان لمناسبه 00 تتركِين الأمر للمصمم أو المصممه بحيث يختار الموديل المناسب للقماش ؟؟

لآ انا اطلع الموديل

9/ ماهي قصة الشعر التي تعجبكِ 00 وماهي قصة شعركِ الحاليه ؟؟

تعجبني قصه فيكتوريا والآيمو

اممممم مدري كنت قاصه فراوله وطول10/ هل تعتني بشعركِ بإستخدام زيوت خاصة أو غيرها وماهي ؟؟

احيانا احط بلسم باطرافه فقط

اما الزيت انا وهو اعداءءء11/ هل ترغبين في تغيير لون شعرك بين الحين والأخر ؟؟ وماهو لون الصبغه المفضل ؟؟
وماهو لون شعرك الحالي ؟؟


ارغب اغير بس شعري مايرغب يتأثر بسرعه

ولون الصبغه زي لون شعر اميره محمد صبغتها جناااان

لون شعري اشقر بندقي


12/ هل تميلي الى الشعر المموج أم الشعر الأنسيابي في تسريحه ؟؟

انسيابي

13/ هل يهمكِ في المناسبات أن تكوني ملكة الحفل وتذهلي الحضور بـ أناقتكِ وجمالك ؟؟

اكيييد ومين ماتتمنى غير كذ114/ ما هو نوع المجوهرات او الاكسسوار الذي لا تستغنين عنه في كل مناسبه؟؟

الحلق والساعه


15/ماهو عطرك المفضل؟؟

ستيلآ علقت عليه وسحر الشرق ومزيان بالافراح

16/من هو مصممك المفضل؟؟

ايلي صعب
17/هل تفضلين الملابس الرسميه او السبورت؟؟ع حسب المكان 18/

ماهي صفات المرأة العربيه بنظرك؟؟

الجمال - الآلتزام
19/هل انتى شخصيه مرتبه؟؟نص ونص

20/ماذا تفضلين المستحضرات التجميليه ام المواد الطبيعيه للبشرة؟؟

التجميليه اكثر


21/من هي الشخصية المشهوره التي تجذبك أناقتها ؟

هيلآري دوف - الملكه رانيا

22/ ممـكن تحطين لنا أي فستان أو تايور أو ... حسب ذوقـــك .. من أي موقـــع ..
المهم يكون مناسب لك ولذوقـك .. !!

طيب

http://up.rabe7.com/get-3-2010-qdd5idp2.jpg

http://up.rabe7.com/get-3-2010-3lsodfxx.jpg


مشكوووووووووووره ع الموضوع

واختارك بعدي

رموسه وبس 12-03-2010 10:41 AM

مشكووووووووووووره على الموضوع

الأسطوره2006 22-03-2010 04:51 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rofe (المشاركة 744503)
حدثينا عن نفسك ؟


1/ هل تتبعين الموضه في أثناء تبضعكِ حتى وأن لم يناسب ذوقكِ العام ؟؟

يس بس مو اي حاجه

لآزم تناسبني


2/ هل تحبين الألوان الصارخه أم الهادئه في الميك أب للمناسبــــات ؟؟

الهــادئه .
3/ ماهي الماركة المفضله لديكِ في شراء الميك أب ؟؟

ع حسب كل ماركه وفيها شي حلوو

بس الآغلب اخذهآ من ديور و مكياجي ..4/ ماهي الألوان المفضله لديكِ أثناء أنتقاء الملابس ؟؟

الآلوان الفاتحه والبنفسجي

5/ هل مسئلة تنسيق " الملابس .. والحذاء .. والحقيبه .. والأكسسورات " من حيث اللون والطراز مهم لديكِ ( بشكل كبير .. ليس دائماً .. لا تهتمي بذلك )؟؟اكيد

اجل احط اخضر مع منقط مع ترتر هههههه -))6/ مالذي يجذبكِ أكثر فيـ الملابس والحقائب و الحذاء هل الشكل (( الديزاين )) أم السعر ؟؟

الديزاين


7/ مانوع الكريم الذي تستخدميه لبشرتك ؟؟

اولآي بالتوت البري وكريم فيتامين من بودي شوب


8/ أثناء خياطة فستان لمناسبه 00 تتركِين الأمر للمصمم أو المصممه بحيث يختار الموديل المناسب للقماش ؟؟

لآ انا اطلع الموديل

9/ ماهي قصة الشعر التي تعجبكِ 00 وماهي قصة شعركِ الحاليه ؟؟

تعجبني قصه فيكتوريا والآيمو

اممممم مدري كنت قاصه فراوله وطول10/ هل تعتني بشعركِ بإستخدام زيوت خاصة أو غيرها وماهي ؟؟

احيانا احط بلسم باطرافه فقط

اما الزيت انا وهو اعداءءء11/ هل ترغبين في تغيير لون شعرك بين الحين والأخر ؟؟ وماهو لون الصبغه المفضل ؟؟
وماهو لون شعرك الحالي ؟؟


ارغب اغير بس شعري مايرغب يتأثر بسرعه

ولون الصبغه زي لون شعر اميره محمد صبغتها جناااان

لون شعري اشقر بندقي


12/ هل تميلي الى الشعر المموج أم الشعر الأنسيابي في تسريحه ؟؟

انسيابي

13/ هل يهمكِ في المناسبات أن تكوني ملكة الحفل وتذهلي الحضور بـ أناقتكِ وجمالك ؟؟

اكيييد ومين ماتتمنى غير كذ114/ ما هو نوع المجوهرات او الاكسسوار الذي لا تستغنين عنه في كل مناسبه؟؟

الحلق والساعه


15/ماهو عطرك المفضل؟؟

ستيلآ علقت عليه وسحر الشرق ومزيان بالافراح

16/من هو مصممك المفضل؟؟

ايلي صعب
17/هل تفضلين الملابس الرسميه او السبورت؟؟ع حسب المكان 18/

ماهي صفات المرأة العربيه بنظرك؟؟

الجمال - الآلتزام
19/هل انتى شخصيه مرتبه؟؟نص ونص

20/ماذا تفضلين المستحضرات التجميليه ام المواد الطبيعيه للبشرة؟؟

التجميليه اكثر


21/من هي الشخصية المشهوره التي تجذبك أناقتها ؟

هيلآري دوف - الملكه رانيا

22/ ممـكن تحطين لنا أي فستان أو تايور أو ... حسب ذوقـــك .. من أي موقـــع ..
المهم يكون مناسب لك ولذوقـك .. !!

طيب

http://up.rabe7.com/get-3-2010-qdd5idp2.jpg

http://up.rabe7.com/get-3-2010-3lsodfxx.jpg


مشكوووووووووووره ع الموضوع

واختارك بعدي

يسلمووووووووووووووووووو ياقمر على التفاعل يعطيك العافيه ياعسل وان شاء الله لي عوده طالما اخترتيني أكييييييييييييييييد راح أرد ..

بس أصبري عليا شويه ..

لازم تفاعل علشان الفايده تعم ..

:)

AlZa3iMa 11-08-2010 11:20 AM


حدثينا عن نفسك ؟


1/ هل تتبعين الموضه في أثناء تبضعكِ حتى وأن لم يناسب ذوقكِ العام ؟؟

ايوة بس لازم تناسب زوقي

2/ هل تحبين الألوان الصارخه أم الهادئه في الميك أب للمناسبــــات ؟؟

الهادئة
.
3/ ماهي الماركة المفضله لديكِ في شراء الميك أب ؟؟

Max Factor

4/ ماهي الألوان المفضله لديكِ أثناء أنتقاء الملابس ؟؟

الاسود والتركواز والفوشي والفوسفوريات

5/ هل مسئلة تنسيق " الملابس .. والحذاء .. والحقيبه .. والأكسسورات " من حيث اللون والطراز مهم لديكِ ( بشكل كبير .. ليس دائماً .. لا تهتمي بذلك )؟؟

اكييييييييييييييييييييد بشكل كبير

6/ مالذي يجذبكِ أكثر فيـ الملابس والحقائب و الحذاء هل الشكل (( الديزاين )) أم السعر ؟؟

الشكل

7/ مانوع الكريم الذي تستخدميه لبشرتك ؟؟

نيفيا هابي تايم Nevia Happy Time

8/ أثناء خياطة فستان لمناسبه 00 تتركِين الأمر للمصمم أو المصممه بحيث يختار الموديل المناسب للقماش ؟؟

انا اتولى الموديل دائماً

9/ ماهي قصة الشعر التي تعجبكِ 00 وماهي قصة شعركِ الحاليه ؟؟

المدرج.......وحاليا انا قاصة شلال

10/ هل تعتني بشعركِ بإستخدام زيوت خاصة أو غيرها وماهي ؟؟

لالالا

11/ هل ترغبين في تغيير لون شعرك بين الحين والأخر ؟؟ وماهو لون الصبغه المفضل ؟؟
وماهو لون شعرك الحالي ؟؟

لالالا يعجبني لونه اللي من عند الله لأن هو اللي يناسبني
لونه اسود

12/ هل تميلي الى الشعر المموج أم الشعر الأنسيابي في تسريحه ؟؟

اكيد الانسيابي

13/ هل يهمكِ في المناسبات أن تكوني ملكة الحفل وتذهلي الحضور بـ أناقتكِ وجمالك ؟؟

Of course أكيييييييييد

14/ ما هو نوع المجوهرات او الاكسسوار الذي لا تستغنين عنه في كل مناسبه؟؟

الاساور والسلاسل الكوول

15/ماهو عطرك المفضل؟؟

عطر الكاميليا

16/من هو مصممك المفضل؟؟

ولا واااحد

17/هل تفضلين الملابس الرسميه او السبورت؟؟

اكيد السبور

18/ماهي صفات المرأة العربيه بنظرك؟؟

اسلام-ادب-جمال-قرقر كتييييير <<<<<<<بس مو كلهم

19/هل انتى شخصيه مرتبه؟؟

حسب المزاج

20/ماذا تفضلين المستحضرات التجميليه ام المواد الطبيعيه للبشرة؟؟

الطبيعي

21/من هي الشخصية المشهوره التي تجذبك أناقتها ؟

انجلينا جولي وبلا منازع

22/ ممـكن تحطين لنا أي فستان أو تايور أو ... حسب ذوقـــك .. من أي موقـــع ..
المهم يكون مناسب لك ولذوقـك .. !!

http://www.fashionrat.com/images/ang...ow-dress12.jpg

غــمــوض 12-08-2010 06:05 AM

الآسطوووورة يسلمووو واكيييد حيكون في تفاااعل...^_^

qatr.al.nada 06-09-2010 03:54 AM

[QUOT
حدثينا عن نفسك ؟


1/ هل تتبعين الموضه في أثناء تبضعكِ حتى وأن لم يناسب ذوقكِ العام ؟؟
اتبع الموضه واموت عليها بس تكون تناسبني


2/ هل تحبين الألوان الصارخه أم الهادئه في الميك أب للمناسبــــات ؟؟
صارخ

.
3/ ماهي الماركة المفضله لديكِ في شراء الميك أب ؟؟
فور ايفر بعدها ماك


4/ ماهي الألوان المفضله لديكِ أثناء أنتقاء الملابس ؟؟
احب كل الالوان بدون تحديد


5/ هل مسئلة تنسيق " الملابس .. والحذاء .. والحقيبه .. والأكسسورات " من حيث اللون والطراز مهم لديكِ ( بشكل كبير .. ليس دائماً .. لا تهتمي بذلك )؟؟
اهتم طبعا بشكل كبير


6/ مالذي يجذبكِ أكثر فيـ الملابس والحقائب و الحذاء هل الشكل (( الديزاين )) أم السعر ؟؟

الشكل والسعر -مااحب الرخيص لانو بنظري ياثر عالشكل --


7/ مانوع الكريم الذي تستخدميه لبشرتك ؟؟
اولاي


8/ أثناء خياطة فستان لمناسبه 00 تتركِين الأمر للمصمم أو المصممه بحيث يختار الموديل المناسب للقماش ؟؟

انا اشتري جاهز ولو حافصل حيكون بذوقي انا ---

9/ ماهي قصة الشعر التي تعجبكِ 00 وماهي قصة شعركِ الحاليه ؟؟
تعجبني التدريج العادي عالشعر متوسط الطول -- حاليا كاريه مدرج


10/ هل تعتني بشعركِ بإستخدام زيوت خاصة أو غيرها وماهي ؟؟
لا مسكيـــــــــــــــــــــــــن مظلوم شعري


11/ هل ترغبين في تغيير لون شعرك بين الحين والأخر ؟؟

احب اغير بقوووووة
وماهو لون الصبغه المفضل ؟؟
هايلات ثلجي
وماهو لون شعرك الحالي ؟؟
اسود اهئ اهئ اهئ

12/ هل تميلي الى الشعر المموج أم الشعر الأنسيابي في تسريحه ؟؟
مموج

13/ هل يهمكِ في المناسبات أن تكوني ملكة الحفل وتذهلي الحضور بـ أناقتكِ وجمالك ؟؟
يعني بس بشكل مقبول ومتوسط

14/ ما هو نوع المجوهرات او الاكسسوار الذي لا تستغنين عنه في كل مناسبه؟؟
الاسوره والدبله حقتي ههههههه

15/ماهو عطرك المفضل؟؟
شوبارد حبيب القلب

16/من هو مصممك المفضل؟؟
مافي مااتابع مصممين

17/هل تفضلين الملابس الرسميه او السبورت؟؟
الاثنين لكل مقام مقال

18/ماهي صفات المرأة العربيه بنظرك؟؟
شكلا \\ الطول اللون القمحي الجسم المبروم المائلل للامتلاء الخفيف الشعر الطويل الاسود الداكن العيون الواسعه الكحيله

اخلاقا\\ الكرم السماحه الدهااااااااااااااااااااااء

19/هل انتى شخصيه مرتبه؟؟
بقووووووووووووووووووووووووووه

20/ماذا تفضلين المستحضرات التجميليه ام المواد الطبيعيه للبشرة؟؟
الاثنين واموت فيهم الاثنين

21/من هي الشخصية المشهوره التي تجذبك أناقتها ؟
هيفاء وهبي الله يهديها هههههههههههه تجنني

22/ ممـكن تحطين لنا أي فستان أو تايور أو ... حسب ذوقـــك .. من أي موقـــع ..
المهم يكون مناسب لك ولذوقـك .. !!
ماابعرف احط صور --- بس اي لبس من ملابس هيفاء راح يعجبني ومتاكده من اعجابي فيه ههههههههه

مع تمنياتي لكم بالأستمتاع والأستفادة من كل عضوة ..باحت بسر جمــآلها..,
حياتووووووووووووووو الجمال كله انتي --------

اتمنى التفاعل من الجميع..دمتم بود
الأسطوره

:wub:
http://dc01.arabsh.com/i/00052/ki1hyasx1gk7.gif

[/color][/font][/size][/align][/B][/QUOTE]

سجين الود 06-10-2010 05:40 AM

شكرا لك

وبارك الله فيك

مـزاج 20-01-2011 08:17 PM

1/ هل تتبعين الموضه في أثناء تبضعكِ حتى وأن لم يناسب ذوقكِ العام ؟؟
لا طبعا ><

2/ هل تحبين الألوان الصارخه أم الهادئه في الميك أب للمناسبــــات ؟؟

الهادئه فيه احلى من النعومه :$ .
3/ ماهي الماركة المفضله لديكِ في شراء الميك أب ؟؟
ماك , MUFE , كلينك , جيفنششي للامانه كل حاجا تعجبني :P

4/ ماهي الألوان المفضله لديكِ أثناء أنتقاء الملابس ؟؟
فوششييـا , آلاحمر , الاسود

5/ هل مسئلة تنسيق " الملابس .. والحذاء .. والحقيبه .. والأكسسورات " من حيث اللون والطراز مهم لديكِ ( بشكل كبير .. ليس دائماً .. لا تهتمي بذلك )؟؟
بششككككل كبير <3

6/ مالذي يجذبكِ أكثر فيـ الملابس والحقائب و الحذاء هل الشكل (( الديزاين )) أم السعر ؟؟
الششكل

7/ مانوع الكريم الذي تستخدميه لبشرتك ؟؟
آولآي , فيتامين E من بودي شوب و احييانـاً كريم جونسون الوردي :’$

8/ أثناء خياطة فستان لمناسبه 00 تتركِين الأمر للمصمم أو المصممه بحيث يختار الموديل المناسب للقماش ؟؟
لا طبعاا !! آفرض ذوقه ماعجبني :@

9/ ماهي قصة الشعر التي تعجبكِ 00 وماهي قصة شعركِ الحاليه ؟؟
يعجببني الشششعر الطوييل ! بدون قصه وكذا
قصه شعري

http://dc15.arabsh.com/i/02400/aajg3luj0i0h.jpg

10/ هل تعتني بشعركِ بإستخدام زيوت خاصة أو غيرها وماهي ؟؟
يب , زيت جدايل + ماسسك من لوريال <3

11/ هل ترغبين في تغيير لون شعرك بين الحين والأخر ؟؟ وماهو لون الصبغه المفضل ؟؟
وماهو لون شعرك الحالي ؟؟

يب المفضله / شوكلآته
صبغتي الحاليه / اشقر رمادي


12/ هل تميلي الى الشعر المموج أم الشعر الأنسيابي في تسريحه ؟؟
المموج <3

13/ هل يهمكِ في المناسبات أن تكوني ملكة الحفل وتذهلي الحضور بـ أناقتكِ وجمالك ؟؟
اكييييييييييد

14/ ما هو نوع المجوهرات او الاكسسوار الذي لا تستغنين عنه في كل مناسبه؟؟
تقريبا الساعه بس

15/ماهو عطرك المفضل؟؟
قصدك وش هي اعطآري المفضله !
MISS DIOR , PLAY , COCO CHANEL , 212

16/من هو مصممك المفضل؟؟
زهيير مراد , يآحبي له :$

17/هل تفضلين الملابس الرسميه او السبورت؟؟
سسبورت

18/ماهي صفات المرأة العربيه بنظرك؟؟
انيقـه - مثقفه

19/هل انتى شخصيه مرتبه؟؟
لآ :$

20/ماذا تفضلين المستحضرات التجميليه ام المواد الطبيعيه للبشرة؟؟
مستحضرات تجميله

21/من هي الشخصية المشهوره التي تجذبك أناقتها ؟
كيم كردشيان

22/ ممـكن تحطين لنا أي فستان أو تايور أو ... حسب ذوقـــك .. من أي موقـــع ..
المهم يكون مناسب لك ولذوقـك .. !!


تعجبني اللي كذا :$

يعطيكك العافيه ’ :o

ملكة الأحلام 20-01-2011 10:34 PM

1/ هل تتبعين الموضه في أثناء تبضعكِ حتى وأن لم يناسب ذوقكِ العام ؟؟

بداية أن لكل بيت عنوان وعنواني أن أتبع الموضه أينما كانت

2/ هل تحبين الألوان الصارخه أم الهادئه في الميك أب للمناسبــــات ؟؟

أحب الالوان الهادئه اش ماكانت المناسبه لأني أنثى ونعووومه

3/ ماهي الماركة المفضله لديكِ في شراء الميك أب ؟؟

وجوه لانه عنده أغلب الماركات العالميه

4/ ماهي الألوان المفضله لديكِ أثناء أنتقاء الملابس ؟؟

ماليا لون معين بحد ذاته بس أحب البنك والبنفسجي على حسب الموجود مو حسب الرغبه

5/ هل مسئلة تنسيق " الملابس .. والحذاء .. والحقيبه .. والأكسسورات " من حيث اللون والطراز مهم لديكِ ( بشكل كبير .. ليس دائماً .. لا تهتمي بذلك )؟؟

اكيييييييييد

6/ مالذي يجذبكِ أكثر فيـ الملابس والحقائب و الحذاء هل الشكل (( الديزاين )) أم السعر ؟؟

ديزاين بدون السعر مو حلو والعكس صحيح يعني مافي شئ رخيص وتووب والرخيص بخيص هع والغالي سعره فيه

7/ مانوع الكريم الذي تستخدميه لبشرتك ؟؟

عفوا ليس عندي اي كريم اذا قصدك كريم للمكياج فهو كريم اساس من كريولاين اما كريم للعنايه بالبشره فأنا لااستخدم اي كريم
خوفا على بشرتي الغاليه

8/ أثناء خياطة فستان لمناسبه 00 تتركِين الأمر للمصمم أو المصممه بحيث يختار الموديل المناسب للقماش ؟؟

لا طبعا اكون معاه حتى النهايه

9/ ماهي قصة الشعر التي تعجبكِ 00 وماهي قصة شعركِ الحاليه ؟؟

هناك قصات كثيره تعجبني منها البف والفراشه والاسد وقصة شعري البف ولكنه طوييييييل

10/ هل تعتني بشعركِ بإستخدام زيوت خاصة أو غيرها وماهي ؟؟

اكيييييييييد اعتني والغريب فالأمر والعجيب ان فشعري الان زيت دابر املا ولكن مااضعه على شعري الا قبل دخولي الحمام بساعتين

11/ هل ترغبين في تغيير لون شعرك بين الحين والأخر ؟؟ وماهو لون الصبغه المفضل ؟؟
وماهو لون شعرك الحالي ؟؟

بصراحه لا لان ربي اعطاني شعر ذا نعومه وحرير فلماذا أهلكه وانا فسن الزهور ولون الصبغه المفضله لدي هو الاشقر

هذا لو فكرت اضبغ بعد حين ولون شعري حاليآ اكيييييييييييد اسود

12/ هل تميلي الى الشعر المموج أم الشعر الأنسيابي في تسريحه ؟؟


المموج طبعا

13/ هل يهمكِ في المناسبات أن تكوني ملكة الحفل وتذهلي الحضور بـ أناقتكِ وجمالك ؟؟

اكون مذهله ولكن ليس بدرجة الغرور

14/ ما هو نوع المجوهرات او الاكسسوار الذي لا تستغنين عنه في كل مناسبه؟؟

لكل لبس له اكسسوار معين ولاااااااا اسنغني ابدا عنها

15/ماهو عطرك المفضل؟؟

عطري المفضل قوتشي وايضا فرزاتشي ومن ديوووووور العديد العديد

16/من هو مصممك المفضل؟؟

زاكي عبود

17/هل تفضلين الملابس الرسميه او السبورت؟؟

لكل مناسبه لوك خاص بها ولكن افضل السبورات طبعا

18/ماهي صفات المرأة العربيه بنظرك؟؟

خلوقه - ذات دين وخلق رفيع

19/هل انتى شخصيه مرتبه؟؟

كلامي وطريقة اسلوبي يدل على ذلك

20/ماذا تفضلين المستحضرات التجميليه ام المواد الطبيعيه للبشرة؟؟

الطبيعيه طبعا لخووووووفي الكبير على بشرتي

21/من هي الشخصية المشهوره التي تجذبك أناقتها ؟

بصراحه مافبالي حد

ملكة الأحلام 20-01-2011 10:46 PM

عفوا
فيه كلمتين خطا ( اصبغ - استغني )
مافيه اكتب تعبت خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

بنوته حبوبه 27-03-2011 04:07 PM

:11pidarro:z021:يابنات الله يخليها الي تساعدني يارب ايش اسم هالقصه الي فوق الي جهه قصير وجهه طويل
وبالمناسبه انا جديده في المنتدى

بنوته حبوبه 11-04-2011 07:40 PM

بصراحه يا بنات خاب ظني فيكم :ah::ah::ah: ماد خلت المنتدى اللى واثقه فيكم :11ostride

Rofe 12-04-2011 03:12 AM

^
مدري لهآ كذآ اسم ايمو شوجي فكتوريآ هوليوود

بس خدي الصوره ووريهآ الكوفيره :D

وآهلآ وسهلآ فيكي يــاعسسسلز =)


الساعة الآن 11:39 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المشاركات تعبر عن رأي أصحابها وليس بالضرورة رأي إدارة الموقع